Czym jest rynkowa cena równowagi? | Desa Locum

Czym jest rynkowa cena równowagi?

Jedną z najważniejszych zalet aukcji jest możliwość ustalenia rynkowej ceny równowagi. Cena równowagi to kwota, która pojawia się w procesie sprzedaży w momencie, w którym wielkość podaży równa się z wielkością popytu. Przewaga ta w szczególności dotyczy aukcji nieruchomości, z uwagi na to, iż w dzisiejszych czasach klienci zmagają się z dużą zmiennością cen, która utrudnia oszacowanie właściwej wartości posiadłości. 

Aukcja usuwa tą niedogodność poprzez udostępnienie szczegółów danej nieruchomości wielu potencjalnym nabywcom na kilka tygodni przed dniem aukcji. To pozwala na dokładne przeanalizowanie wszystkich aspektów związanych z zakupem danej nieruchomości bez presji czasu.

Odpowiednio przygotowana licytacja pozwala zgromadzić odpowiednio dużą liczbę uczestników, co powoduje, że uzyskana cena za nieruchomość jest bardziej „rynkowa” i odpowiada najbardziej aktualnym warunkom ekonomicznym. 

Wbrew obiegowym opiniom aukcje nie służą maksymalizacji ceny sprzedaży, a uzyskaniu właściwej ceny za daną nieruchomość. Żeby spełnić ten warunek należy zgromadzić odpowiednią dużą liczbę uczestników, zarówno kupujących jak i sprzedających.

Tak przygotowana aukcja daje każdemu potencjalnemu nabywcy możliwość zakupu danej nieruchomość po cenie równowagi zaistniałej pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. 

Aukcje nieruchomości to najlepszy sposób aby wyznaczyć cenę równowagi mieszkania, która odpowiada aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości, zależnej od inflacji, dostępność mieszkań, dynamiki płac, liczbie wydawanych pozwoleń.