Inflacja a ceny mieszkań | Desa Locum

Inflacja a ceny mieszkań

Historia dojrzałych rynków (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone) pokazuje, że inflacja będzie sprzyjać wzrostom cen nieruchomości. Generalna zasada jest taka, że inwestorzy najczęściej szukają schronienia przed tracącym na wartości oszczędnościom w nieruchomościach, pod warunkiem, że oprocentowanie lokat jest niższe niż inflacja. Po drugie koszty budowy są bezpośrednio powiązane z inflacją poprzez ceny materiałów, energii oraz płac. Po trzecie sprawdziliśmy, że na rynkach dojrzałych takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, ceny nieruchomości w dłuższych okresach zawsze rosły szybciej niż inflacja.

A graph showing real estate prices in the USA

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, nigdy nie mieliśmy do czynienia z tak wysokim poziomem inflacji, więc nie do końca wiadomo jak się ona odbije na naszym rodzimym rynku nieruchomości. Jednakże doświadczenia innych rynków wskazują na to, że w dłuższych okresach (min. 3 lata) wzrost cen nieruchomości powinien przewyższać poziom inflacji, szczególnie w okresach kiedy ta inflacja jest ponadprzeciętnie wysoka.

W krótszych okresach ciężej jest potwierdzić wpływ inflacji na ceny mieszkań ponieważ nie zawsze udaje się tak od razu przełożyć wyższych kosztów na kupujących mieszkania. Dlatego ten proces wymaga czasu i stąd często pojawiają się rozbieżności pomiędzy aktualnym poziomem inflacji, a dynamiką cen nieruchomości. Ale pojawia się tu inna zależność, którą wyraźnie widać na wykresie. W momencie gdy inflacja przekracza 5%, wzrosty cen mieszkań zaczynają w większości przypadków mocno przyspieszać.

A graph showing real estate prices in Poland vs. inflation
A graph showing relationship between inflation and real estate prices in Poland

Podsumowując, kupowanie mieszkań w warunkach wysokiej inflacji jest dobrą inwestycją pod warunkiem, że inwestujący jest przygotowany na to, żeby poczekać dwa, trzy lata na to, aby warunki rynkowe (w szczególności poziom wynagrodzeń) w pełni odzwierciedliły wyższy poziom inflacji.