Dynamika wzrostu cen mieszkań w Polsce i innych krajach Europejskich | Desa Locum

Dynamika wzrostu cen mieszkań w Polsce i innych krajach Europejskich

Ceny mieszkań w Polsce odnotowują na przestrzeni ostatnich 7 lat dosyć dynamiczny wzrost. Aczkolwiek wzrost ten jest mniej spektakularny, niż w innych europejskich krajach i u naszych najbliższych sąsiadów: Niemców, Czechów a nawet Węgrów. 

 W okresie 2010-2021 ceny nieruchomości w Unii Europejskiej rosły w średnim rocznym tempie na poziomie 2.1% (w Euro) podczas gdy w Polsce te tempo było dużo niższe i wynosiło tylko 1.0%. Dla porównania w Niemczech to było 4.1%, w Czechach 3.7% a na Węgrzech 3.5%. Pytanie które się nasuwa, to skąd taka różnica, szczególnie w stosunku do Węgier, które mają bardzo zbliżony do nas model gospodarczy i przemysłowy.

A graph showing relation between real estate prices in Poland vs. in the European Union
A graph showing real estate prices in Poland vs. in other European countries

Naszym zdaniem głównym elementem wpływającym na wyższy wzrost cen mieszkań w tych krajach, niż w Polsce to głównie efekt większej świadomości społeczeństwa co do negatywnych reperkusji związanych z trzymaniem oszczędności na lokatach bankowych z ujemnym realnym oprocentowaniem (wysokość oprocentowania nominalnego minus inflacja).

Dodatkowo na Węgrzech rynek nieruchomości jest aktywnie wspierany przez tamtejszy rząd poprzez różnego rodzaju ulgi podatkowe, ograniczenia związane z oprocentowaniem kredytów hipotecznych, czy też historyczne zmuszenie banków do przewalutowania kredytów hipotecznych w CHF na HUF. Ten cały pakiet działań objawił się tym, że od roku 2015 ceny nieruchomości na Węgrzech rosły dużo szybciej niż średnia dla Unii Europejskiej. 

A graph showing the difference between real estate prices in Poland and Hungary

Ostatni rok przyniósł w Polsce większą dynamikę cen, aczkolwiek ceny mieszkań, na przykład w Warszawie, pozostają ciągle niższe niż w Pradze, czy Budapeszcie.