Czym są aukcje nieruchomości? | Desa Locum

Czym są aukcje nieruchomości?

Aukcje nieruchomości od lat cieszą się popularnością na wielu dojrzałych rynkach. Kupujący cenią je za wyjątkową skuteczność, sprawną organizację, a także za wysoką transparentność całego procesu. Licytacja daje pewność, że nieruchomość trafi w ręce zainteresowanego nabywcy, oczywiście pod warunkiem zaproponowania właściwej ceny.

Przekraczając schematy kupowania nieruchomości, aukcje w Polsce dają nowatorski dostęp do nieruchomości wszelkich możliwych rodzajów – począwszy od luksusowych apartamentów, poprzez budynki z historią, a skończywszy na nieruchomościach komercyjnych czy inwestycjach o alternatywnym charakterze. Ważne, aby wszystkie nieruchomości zostały prawidłowo wycenione, a takie możliwości dają przede wszystkim aukcje.

W dzisiejszych czasach klienci zmagają się z dużą zmiennością cen, która utrudnia oszacowanie właściwej wartości nieruchomości. Aukcja usuwa tą niedogodność poprzez udostępnienie szczegółów danej nieruchomości wielu potencjalnym nabywcom na kilka tygodni przed dniem aukcji. To pozwala na dokładne przeanalizowanie wszystkich aspektów związanych z zakupem danej nieruchomości bez presji czasu.

Wbrew obiegowym opiniom aukcje nie służą maksymalizacji ceny sprzedaży, a uzyskaniu właściwej ceny za daną nieruchomość, tak zwanej rynkowej ceny równowagi. Żeby spełnić ten warunek należy zgromadzić odpowiednią dużą liczbę uczestników, zarówno kupujących jak i sprzedających. 

Na aukcjach liczą się zasady równe dla wszystkich i gra zawsze fair play. Dlatego dla licytowanych nieruchomości udostępniamy najszerszy dostępny zakres informacji i dokumentów tak, aby każdy uczestnik licytacji czuł się komfortowo przy zakupie. Dodatkowo eksperci DESA Locum weryfikują tę dokumentację pod względem zgodności ze stanem faktycznym.